Privacyverklaring

Juntos is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Inloophuis Juntos 
Emmastraat 5
8011 AE Zwolle

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Tisha Vincent

info@inloophuisjuntos.nl

06 41 76 86 68

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cuidate verwerkt uw persoonsgegevens wanneer  u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is om u een juiste behandeling te bieden. Wij verwerken uw (bijzondere) persoonsgegevens op basis van grondslag 2 en 3 in de AVG (Grondslagen AVG). In lijn met AVG artikel 9 vragen wij altijd toestemming om de bijzondere persoonsgegevens te verwerken.  Wij verwerken nooit meer persoonsgegevens dan nodig (proportionaliteit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Juntos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er is geen wettelijke bewaartermijn van uw gegevens. Wanneer u wenst uw gegevens te laten verwijderen uit onze database, kunt u dit verzoek mailen naar info@inloophuisjuntos.nl. Wij verwijderen dan al uw gegevens uit onze database.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden doen wij niet zonder uw toestemming. Wanneer wij het noodzakelijk achten uw gegevens te delen met andere derden die vallen buiten het bovenstaande, vragen wij altijd eerst schriftelijk toestemming. Wij kunnen mogelijk wel persoonsgegevens delen wanneer een conflict van plichten plaatsvindt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@inloophuisjuntos.nl.

Juntos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Mocht u een vermoeden hebben dat Juntos uw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerkt, willen wij u vragen eerst contact met ons op te nemen. Wij leggen u graag uit op welke grondslagen en doelen wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen wij de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Juntos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verwerken persoonsgegevens volgens NEN-normen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@inloophuisjuntos.nl.

Cuidate heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Juntos gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of toestemming te weigeren via de pop-up. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Fotocompliment 957

Blijf met ons in contact!

Bestand:Instagram icon.png - Wikipedia @inloophuisjuntos

Contact