Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwoorden

Juntos GGZ biedt hulpverlening conform de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg. Deze voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van patiënt en zorginstelling en geven duidelijkheid over wat patiënten en hun familieleden kunnen verwachten wanneer zij een behandelovereenkomst aangaan. Naast de plicht van de zorginstelling wordt ook vastgelegd wat goed ‘cliëntschap’ inhoudt. De voorwaarden beschrijven dat cliënten zich moeten houden aan de huisregels van de instelling, meewerken aan maatregelen met betrekking tot brandveiligheid etc. De leveringsvoorwaarden zijn bindend en gelden voor alle ggz-instellingen aangesloten bij de Nederlands GGZ.

Algemene inkoopvoorwaarden

In het inkoopbeleid van Juntos staat centraal dat we integer, transparant en duurzaam inkopen. Het inkoopproces loopt transparant, waarbij wij streven naar een zo optimaal mogelijke prijs-kwaliteitverhouding tegen een aanvaardbare en marktconforme prijs. De werking van het inkoopbeleid is bindend voor alle onderdelen binnen Juntos en alle juridische entiteiten. Als leverancier dien je akkoord te gaan met onze inkoopvoorwaarden.

Fotocompliment 957

Blijf met ons in contact!

Bestand:Instagram icon.png - Wikipedia @inloophuisjuntos

Contact